เรื่องของโถสุขภัณฑ์รูปแบบโฮมโปร

ชนิดของโถสุขภัณฑ์

                1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปร่างที่สวย ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งไม่ยาก ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบเชียบ  แต่ราคาสูงกว่ารูปแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก มักมีคราบหรือสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายกระบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

ระบบการชำระล้าง

                1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เพราะขนาดของท่อที่ใหญ่โดยประมาณ 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความเร็วทำให้อาจชำระล้างได้หมดจดอย่างรวดเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่สามารถตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เพราะคอห่านค่อนข้างแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เพราะว่าท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกหลงเหลืออยู่ที่คอห่านเพราะคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานค่อนข้างจะเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

 

               

 

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

                               1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพราะเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายสำหรับเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พังทลาย หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ เช่น โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางสำหรับกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมผสานไปกับความลี้ลับ พิศวง อาจจะเกิดจากความเก่าของปราสาท ปัจจุบันนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  คือน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่กั้นวิถีทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่สายน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างยิ่ง ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็นหลายสาย 

                                3.น้ำตกหลี่ผีหรือตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เนื่องจากจะเห็นสายน้ำส่วนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างยิ่ง

ประเภทการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

                 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงครบ เร็วทันต่อเหตุการณ์และเพื่อคุณประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและทัดเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามชนิด ดังนี้

                1.ประกันภัยการเดินทาง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือศึกษา

                2.ประกันภัยรถยนต์  หมายความว่าการทำประกันภัยที่ป้องกันเพื่อการใช้รถทุกชนิด

                3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                4.ประกันภัยสุขภาพ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายที่เพื่อการป่วยชนิดต่างๆ

                5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า หมายความว่าการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มครองบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็ก

                6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นปกป้องทรัพย์สินในคุณสมบัติพิเศษ

                7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  หมายความว่าการทำประกันภัยที่ยอมรับผิดแทนแก่บุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ

                8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  หมายความว่าการทำประกันภัยเพื่อที่จะการประกอบการและธุรกิจทั่วไป

                9.ประกันภัยวิศวกรรม หมายความว่าการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกแบบ

                11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  หมายความว่าการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในแบบต่างๆกัน

                12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. หมายความว่าการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก เพื่อโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 

 

โรคที่มากับแอร์บ้าน

                 โรคลีเจียนแนร์ คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกภาคของโลก เชื้อโรคอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 องศาเซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่คนสร้างขึ้น ได้แก่  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล ฯลฯ การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานรับประกันการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาประมาณ 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อไปสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดรุนแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 39 การดูแลรักษาการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงเท่านั้นคงไม่พอ   อาจต้องเติมเรื่องการปฏิรูปและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

 

เทคนิคการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

               1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  ดังนั้นหากแอร์บ้านที่ท่านอยากซื้อหามีค่าบีทียูเท่ากันและมีฉลากเบอร์ 5 เช่นเดียวกัน ควรจะเลือกซื้อหาจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟต่ำกว่า 

                2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรจะมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบ การดักจับฝุ่นละออง ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันไวรัส เป็นต้น

                3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความพอเหมาะกับสัดส่วนของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรจะเลือกให้มีความพอเหมาะจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานหนักและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรจะเลือกซื้อหาที่ราคาไม่แพง แต่ควรจะพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากราคาที่ถูกนั้นสามารถเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้กฏเกณฑ์ก็เป็นได้

                5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับความนิยมชมชอบมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องนอนหรือห้องรับแขก  มีรูปแบบที่นำสมัยให้เลือกมากมาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะกับงานหนัก เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะสมกับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการถ่ายเทลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

 

 

โฮมโปรกับเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำ

            อ่างอาบน้ำ  ควรเลือกตามลักษณะการใช้งาน สัดส่วนและลักษณะเนื้อที่ของห้องน้ำ มีทั้งรูปแบบเข้ามุมลอยตัวหรือรูปแบบฝัง มีให้เลือกทั้งรูปแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งหากเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือไม่  เพราะว่าอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้เนื้อที่ในการจัดวางและปริมาณการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อจะดูว่าการดีไซน์ด้านในอ่างอาบน้ำนั้นมีความพอเหมาะกับรูปร่างของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์กับแผ่นหลังของเราหรือไม่  มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่เกินเหตุจำเป็นหรือไม่   โดยส่วนใหญ่แล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้อาจใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจทำมาจากอะคริลิกหรือไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความทนทานและอาจดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าแบบไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรคำนึงการจัดการตามความพอเหมาะให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางมุ่งเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพึงพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงชื่นชอบวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อเกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงมุ่งเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น 

 

การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง

            การเตรียมทัวร์ลาวด้วยตัวเอง เป็นการท่องเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถท่องเที่ยว  นั่งรถประจำทางท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราปรารถนา อาจเปลี่ยนแผนการเดินทางได้อย่างอิสระ ซึ่งควรเตรียม ดังต่อไปนี้

                1.เวลา  ควรศึกษาดูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล เพราะฉะนั้นจึงควรมีเวลาที่จะท่องเที่ยวและนอนในลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความสนุกสนานร่าเริงในการเดินทาง

                2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรเตรียมข้อมูลในการเดินทางไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย อาจจะศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปเพียงโดยประมาณ

                3.ค่าใช้จ่าย  ควรเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                4.ใจรัก  การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เพราะว่าต้องเกิดสถานการณ์ความผิดพลาดอะไรบ้าง โดยเหตุนั้นจึงควรเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อที่จะได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือว่าโดนล้วงกระเป๋า ควรพกเงินไว้หลายๆที่ และควรแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เนื่องจากว่าสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างราบรื่นและควรมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เพราะว่าตู้ ATM อาจจะไม่มีและบางที่อาจจะไม่รับบัตรเครดิต

                6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากควรเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือว่าถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันแนะนำให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                8.ตู้เอทีเอ็มในลาว โดยมากจะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                9.ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไปท่องเที่ยวด้วย เพราะว่าจะเกิดอันตราย

                10.ที่พัก ในลาวส่วนใหญ่จะปิดโดยประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

 

 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และขีปนาวุธทางทหาร

             ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมากมาย ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะถูกประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ โดยยูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้เหมือนพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อจะใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทน ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รองรับความต้องการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในทางการค้าเพื่อพลังงานนิวเคลียร์ สามารถถูกคลาดเคลื่อนนำไปใช้เพื่อจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับเน้นความสนใจหน้าที่ของยูเรเนียมไปทางการทหาร เพื่อเป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงนามในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80%  จึงทำให้วัสดุทางนิวเคลียร์เกินความต้องการทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกกลายเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านพาณิชย์วัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติราว 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU อาจนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ เพื่อจะทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งส่วนมากจะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมไปถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่ราว 2,000 ตัน เท่ากันกับราว 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

 

ทางสัญจรการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ประเทศลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือ นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมทั้งนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางประมาณ 50 กิโล

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโล จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังอาจนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับประเทศลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครั้งดังกล่าว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

 

ทางสัญจรการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ประเทศลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือ นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมกับนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากสัญจรผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การสัญจรด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับประเทศลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

คุณสมบัติ

                เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของเมืองไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่เพื่อการใช้คุณประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการศึกษาวิจัย เป็นต้น

องค์ประกอบ

                1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ทำหน้าที่ผลิตนิวตรอนสำหรับการใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ภายในถังปฏิกรณ์และภายในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) ราวๆ 20%

                2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ภายในแท่งเชื้อเพลิงเว้นแต่ว่าจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วย เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการถ่ายความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ คือ น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดซับออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อสำหรับไปเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกถ่ายสู่บรรยากาศโดยใช้หอถ่ายความร้อน

                3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นองค์ประกอบสำคัญ มีหน้าที่เพื่อให้การทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย เนื่องด้วยเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่เกิดขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมสำหรับทำการดูแล เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ประสงค์ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะดูแลเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบสั่งการและจะติดตามสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงสั่งการในห้องควบคุม  เช่นว่า ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องดูแลและติดตามตัวอย่างเช่น กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ เป็นต้น  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

 

 

การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

                1.การคุ้มครอง  เนื่องจากท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่มีรถหลายคัน สามารถเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านเกือบจะทุกคันกับบริษัทนี้ อาจจะนำมาต่อรองขอรับข้อเสนอแนะกับบริษัทได้

                2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เนื่องมาจากคนไม่เคยมีประวัติการขอเคลมประกันเลย ดังต่อไปนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% เป็นลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                3.ส่วนหักลด  คือ การยินยอมให้จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นค่าใช้สอยซึ่งไม่สูงมาก ตัวอย่างเช่น การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง ราว 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้ท่านไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและอาจจะช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                4.การเคลมประกัน เว้นเสียแต่การที่ท่านตกลงใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้กฎเกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจสอบคืออู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของท่านไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียค่าใช้จ่ายไปก่อน ที่จำเป็นควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่พิพาทไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคตามมาตอนหลัง

                5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้รอบคอบก่อน  สามารถถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือลองสำรวจดูเครื่องหมายรับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความน่าไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน

                6.ฐานะทางการเงิน  เนื่องจากบริษัทประกันเปรียบเสมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น สามารถเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม ดังนั้นควรจะตรวจข้อมูลโดยรอบคอบก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความในของบริษัท

 

 

 

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เมืองเด่นของการทัวร์ลาว

1.เมืองหลวงพระบาง 

 

                - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและสวยงาม ได้รับความนิยมจากนักเดินทางในการทัวร์ลาวเป็นอย่างยิ่ง

                - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ได้ถูกสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามรูปแบบหลวงพระบาง

                – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น เป็น พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่แค่องค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่งดงามผุดผ่อง และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

- พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 เพื่อที่จะเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลป์รูปแบบลาวผสมฝรั่งเศส

 

2.เมืองเวียงจันทน์

 

                - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้เชิญมาจากล้านนา  

                -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อที่จะระลึกถึงประชาชนลาวผู้สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิตย์

                – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เนื่องจากว่าในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัดตามอย่างศิลป์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงเป็นสาเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าที่สุดในเมอง ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาว

คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO

                1.SEO เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา เช่นว่า Google.com,Google.co.th,Youtube.com ฯลฯ

                3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตชื่นชอบค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา สำหรับนำมาสู่เว็บนั้นๆ

                4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บ

                5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บนั้นเป็นเว็บที่เกี่ยวกับอะไร สำหรับเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวข้องเนื้อความข้างในเว็บแบบคร่าวๆ

                6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

                7.On Page เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ SEO จากข้างในเว็บ

                8.Off Page เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ SEO จากภายนอกเว็บ

                9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับหาเว็บนั้นๆ

                10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีเนื้อหา หรือว่า Keyword นั้นเอง ชื่นชอบใช้กับการโพสต์บทความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บ

                11.Link เป็น การเชื่อมโยงระหว่างบล็อกหรือว่าเว็บ

                12.PR เป็น บอกถึงความไว้วางใจหรือว่าคุณภาพของเว็บ

                13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ เช่นว่า การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีความโด่งดัง

                14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเลยก็ว่าได้

                15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้กำกับรูปภาพต่างๆ

                16.Social Media และ Social Network เป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาจใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ เช่นว่า Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                 17.Web Directory หรือว่า Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บหรือว่าบล็อกนั้นๆ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสให้เว็บหรือว่าบล็อกเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

                 18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือว่าเว็บของเราถูกนำไปจัดระดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะขึ้นกับหลากหลายปัจจัย  โดยระดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                 19.Submit เป็น การที่เรานำข้อมูลของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล เช่นว่า Social Bookmark หรือว่า Web directory ฯลฯ

                  20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรยิ่งกว่าปกติ เกินความจำเป็นพร้อมกับผิดธรรมชาติ  เช่นว่า การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือว่า เว็บไซต์อย่างมากมายในระยะเวลาเพียงสั้นๆ

 

 

พลังงานนิวเคลียร์

               พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานที่ได้รับจากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์จะมีค่ามหาศาลในระหว่างที่นิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมกับพลังงานนิวเคลียร์ เพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น หมายถึง  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรือว่าอนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก ทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้น เพราะว่านิวตรอนอิสระจะเคลื่อนไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องจากว่าจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมทั้งมีพลังงานปล่อยออกมา เช่น ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมใจกลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะว่าการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องปฏิบัติการได้ เช่น การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ หมายถึง  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องมาจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                 

 

 

ทัวร์ลาวตอนงานประเพณี

               1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยว่าการอยู่ในเขตที่กำหนด เพื่อจะชำระจิตใจให้ใสสะอาด

                2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดเป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความเชื่อถือว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดียิ่งขึ้น

                3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา โดยชาวนาจะนำข้าวจี่หรือว่าข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเทียบเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อจะเป็นการทำบุญ

                4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรือว่างานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการตกแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการตกแต่งธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรตลอดวัน

                5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างสูงและยังถือได้ว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่เหมือนประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูกาลทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจะการบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

                7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพื่อจะเป็นการชำระเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง เพื่อบ้านเมืองมีความสงบสุข

                8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มฤดูการเข้าพรรษาแบบเดียวกันประเพณีไทย โดยพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน

                9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ รวมถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายหรือว่าเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวราวกับประเพณีไทย

                12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดช่วงเข้าพรรษา

 

 

 

โครงสร้างภายนอกของแอร์บ้าน

 

                โครงสร้างภายนอกของแอร์บ้านจะมีความต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ เช่น แอร์บ้านแบบแยกส่วนแบบติดหนัง ดังนี้

                1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนมากแล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อจะรับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล เพราะฉะนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักจะมีการติดตั้งอยู่หลังฝาครอบ

                2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในปัจจุบันแอร์บ้านมีการสั่งงานด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อให้สะดวกในการสั่งงาน   เพราะฉะนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นที่ปะปนกันอยู่ในภูมิอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะติดตั้งอยู่หลังฝาครอบ

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นโครงสร้างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือว่า ซ้าย-ขวาได้  เพื่อจะเป็นการระบุทิศทางลมเย็น

                5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านภายนอกตึก โดยเป็นช่องถ่ายภูมิอากาศที่ถูกพัดลมดูดภูมิอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศกับความชื้นภายในห้องเข้าความชื้นพวกนั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำและถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยรูปร่างของไฟที่แสดงจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง คือ ไฟสีแดงจะแสดงสภาวะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสภาวะที่คอมเพรสเซอร์ชำรุดแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

สภาวะการตั้งเวลาของแอร์บ้าน

 

 

ทำความเข้าใจศัพท์สำหรับ การประกันรถยนต์

              1.ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสื่อมอันเกิดจากการใช้รถยนต์

              2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ หรือที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

              3.ผู้เอาประกันภัย คือ คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงแก่ผู้รับประกันภัย  รวมถึงมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย เหตุเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสื่อมที่มีขึ้นจริง

              4.ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบยินยอมตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เพราะผู้รับประกันภัยมีสิทธิในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัยหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เหตุเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือสัญญา

               5.ค่าสินไหมทดแทน คือ ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆขึ้นอยู่สัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

               6.เบี้ยประกันภัย คือ  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งมอบกับผู้รับประกันภัย  เนื่องจากว่าสัญญาประกันภัยคือสัญญาต่างตอบแทน หากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมทั้งเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตราบเท่าที่จะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่ระบุก็เป็นได้

               7.กรมธรรม์ คือ เอกสารที่ออกเพราะผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งกำหนดถึงสาระสำคัญ อย่างเช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย